Hạt Cation làm nước bị nhớt? Thiết bị làm mềm nước làm nước bị nhớt?

13-09-2020 / Nguyễn Nhâm

Xét về cấu tạo, thiết bị làm mềm sẽ gồm có cột lọc, van sục rửa và vật liệu lọc là hạt Cation.Cột lọc chỉ có tác dụng chứa vật liệu lọc và cho nước chảy qua.Van sục rửa vật liệu, hoàn nguyên vật liệu, giúp vật liệu lọc luôn sạch và hoạt động tốt.Hạt Cation có chức năng trao đổi ion và làm mềm nước.Thiết bị làm mềm làm nước bị nhớt? Hạt trao đổi ion Cation làm nước...